0

Сподели

{{ stepIndex + 1 }} | {{ stepData.label }}
От: {{ from.label }}
До: {{ to.label }}
{{ method.label }}
{{ method.passengersLabel }}
{{ ( transferWay > 1 ) ? parseFloat(method.roundTripPrice).toFixed(2) : parseFloat(method.price).toFixed(2) }} {{ currency }}

{{ from.label }} - {{ to.label }}

{{ ( transferWay > 1 ) ? transferMethods[ transferMethod ].roundTripPrice / 2 : transferMethods[ transferMethod ].price }} {{ currency }}

{{ errors.first('arrival') }}

{{ errors.first('flightNumber') }}

{{ errors.first('addressArrival') }}

{{ to.label }} - {{ from.label }}

{{ transferMethods[ transferMethod ].roundTripPrice / 2 }} {{ currency }}

{{ errors.first('departure') }}

{{ errors.first('addressDeparture') }}

Лични данни

{{ errors.first('name') }}

{{ errors.first('lastName') }}

{{ errors.first('mobile') }}

{{ errors.first('email') }}Пътник

{{ from.label }} - {{ to.label }}

Намаление

Промоционален код

Начин на разплащане

В брой
Цена общо {{ ( transferWay > 1 ) ? parseFloat(transferMethods[ transferMethod ].roundTripPrice).toFixed(2) : parseFloat(transferMethods[ transferMethod ].price).toFixed(2) }} {{ currency }}
Намаление {{ discountPercent }} %
Крайна цена {{ finalPrice.toFixed(2) }} {{ currency }}

transfers.successTitle

transfers.successMessage

Home

Препращане към PayPal

Моля, изчакайте и непрекъсвайте процеса. Благодарим Ви!